شما اینجا هستید: Homeپرسشهای متداول

سوالات متداول

سوالات عمومی

 

منطقه آزاد چیست و با چه اهدافی ایجاد شده است؟

منطقه آزاد بخشی از سرزمین اصلی است که کاملاً محصور شده میباشد و قوانین گمرکی کشور در آن جاری نمیباشند و در راستای توسعه صادرات، اشتغال و افزایش درآمد عمومی ایجاد شده اند

در منطقه آزاد اروند چه فعالیتهایی را میتوان ایجاد نمود؟

منطقه آزاد دارای سه بخش جهت فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و گردشگری میباشد و هرگونه فعالیت اقتصادی که از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی دارای توجیه باشد را میتوان ایجاد نمود.

محدوده منطقه آزاد اروند شامل مناطقی میباشد؟

  بر اساس مصوبه هیأت محترم دولت مناطق ذیل در محدوده منطقه آزاد اروند قراردارند:
 1. اداره بندر و دریانوردی آبادان
 2. پالایشگاه آبادان
 3. غرب محور اتباطی آبادان خرمشهر از پالایشگاه آبادان تا پل شهید جهان آرا
 4. اداره بندر و دریانوردی خرمشهر
 5. غرب محور ارتباطی خرمشهر به شلمچه از صد دستگاه تا شلمچه
 6. شهرکهای صنعتی خرمشهر ، آبادان و منطقه ویژه اقتصادی سابق استان خوزستان

در صورتیکه کارفرما در محدوده منطقه آزاد اروند قرار داشته باشد اما فعالیت خارج از محدوده باشد آیا مشمول معافیت مالیاتی میباشم؟

خیر

چه فعالیتهایی در منطقه آزاد معاف از مالیات میباشند؟

هرگونه فعالیت اقتصادی که در محدوده منطقه آزاد صورت میپذیرد و دارای مجوز بهره برداری میباشد از تاریخ مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت هرگونه مالیات موضوع قانون مالیتهای مستقیم معاف میباشد.

صنعت

جهت فعالیتهای صنعتی چه زیرساختایی در منطقه آزاد اروندوجود دارد؟

محدوده صنعتی منطقه ازاد اروند دارای مساحت 8000 هکتاری میباشد و مساحت 3600 هکتار از آن کاملاً محصور شده است و گمرک جمهوری اسلامی در دروازه ورودی مستقر میباشد. در کلیه بخش صنعتی منطقه زیر ساختهای آب ، برق، فاضلاب و تلفن موجود میباشد.

آیا در حال حاضر شرکتهای در محدوده صنعتی در حال فعالیت میباشند؟

با توجه به توزیع محدوده صنعتی که مشتمل بر شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر و همچنین منطقه ویژه اقتصادی سابق خوزستان میباشد در حال حاضر بیش از 50 واحد صنعتی فعال در آن در حال فعالیت میباشند.

چگونه میتوانم در منطقه فعالیت صنعتی ایجاد نمایم؟

  شما میتوانید جهت انجام فعالیتهای صنعتی مراحل ذیل را طی نمایید:
 1. با ارائه خلاصه طرح مورد نظر به مدیریت صنایع
 2. دریافت موافقت اولیه وثبت شرکت
 3. تکمیل فرم طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی و دریافت مجوز تاسیس
 4. معرفی جهت واگذاری زمین
 5. شروع و تکمیل فعالیت ساختمانی
 6. دریافت مجوز بهره برداری

ثبت شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص کدام است ؟

 1. مجوز فعالیت اقتصادی صادره از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان
 2. اظهارنامه دو نسخه
 3. صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس دو نسخه
 4. صورتجلسه هیئت مدیره دو نسخه
 5. اساسنامه شرکت سهامی خاص دو نسخه
 6. تصویر شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت مؤسسین و بازرسان
 7. گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه اولیه شرکت
 8. تأییدیه پرداخت حق الثبت به حساب سازمان

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود کدام است ؟

 1. مجوز فعالیت اقتصادی صادره از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان
 2. شرکتنامه دو نسخه
 3. تقاضا نامه دو نسخه
 4. صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس دو نسخه
 5. اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود دو نسخه
 6. تصویر شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت مؤسسین و بازرسان
 7. تأییدیه پرداخت حق الثبت به حساب سازمان

تفاوتها و شباهت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود کدام است ؟

 1. در شرکت با مسئوليت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامى خاص تعداد سهامداران 3 نفر است
 2. حداقل سرمايه براى ثبت شرکت با مسئوليت محدود و سهامى خاص يک ميليون ريال است
 3. در شرکت سهامى خاص حداقل 35% سرمايه بايد نقداً در يکى از شعب بانکها توديع و گواهى مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد در شرکت با مسئوليت محدود بايد کل سرمايه تحويل مديرعامل شرکت شده و مديرعامل اقرار به دريافت نمايد و ارائه گواهى بانکى دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد .
 4. انتخاب بازرس اصلى و على البدل در شرکت سهامى خاص اجبارى ولى در شرکت با مسئوليت محدود اختيارى است.
 5. مدت مديريت در شرکت سهامى خاص حداکثر دوسال مى باشد که قابل تمديد است و در شرکت با مسئوليت محدود مديران شرکت براى مدت نامحدود انتخاب مى شوند و همچنين مخير خواهند بود که مدتى براى مديران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.
 6. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار در شرکت سهامى خاص براى درج آگهى هاى دعوت شرکت در سهامى خاص الزامى و در شرکت با مسئوليت محدود اختيارى است .
 7. شرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومى در شرکت سهامى خاص سهل تر و در شرکت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر مى باشد.
 8. مجامع عمومى در شرکت سهامى خاص توسط هيات رئيسه اى مرکب از يک نفر رئيس و دو نفر ناظر و يک نفر منشى که از بين سهامداران انتخاب مى شوند اداره مى گردد در شرکت با مسئوليت محدود اداره مجامع عمومى شرکت توسط هيات نظار در صورتى خواهد بود که تعداد شرکاى آن از 12 نفر بيشتر باشد.
 9. در شرکت سهامى خاص و با مسئوليت محدود شرکت در افزايش سرمايه اختيارى است.
 10. سرمايه در شرکت سهامى خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است سرمايه در شرکت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمى شود و شرکا فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات مى باشند.
 11. مديران در شرکت سهامى خاص الزاماً بايستى سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شرکت بسپارند مديران در شرکت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف که از بين شرکا يا از خارج انتخاب مى شوند انجام وظيفه خواهند نمود.
 12. تقسيم سود در شرکت سهامى خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شرکا تقسيم خواهد شد و در شرکت با مسئوليت محدود مى توانند در اساسنامه ترتيب ديگرى براى تقسيم سود مقرر دارند.
 13. حق راى در شرکت سهامى خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود.
 14. تقويم سهم الشرکه غير نقدى در شرکت با مسئوليت محدود توسط شرکا صورت مى گيرد شرکا در اين خصوص داراى مسئوليت مى باشند تقويم آورده غير نقدى در شرکت سهامى خاص با کارشناس رسمى دادگسترى خواهد بود.

در شرکتهای سهامی خاص آیا مدیرعامل میتواند همزمان رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد ؟

به استناد ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورت تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع مدیرعامل میتواند همزمان رئیس هیئت مدیره باشد .

آیا یک نفر میتواند همزمان مدیرعامل دو یا چند شرکت باشد ؟

به استناد ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نفر نمی تواند همزمان مدیرعامل دو یا چند شرکت باشد

آیا ثبت شرکت در مناطق آزاد توسط اتباع خارجی مجاز است یا خیر ؟

ثبت شرکت توسط اتباع خارجی به هرمیزان سهم مجاز است .

آیا ارائه نشانی شرکت در محدوده منطقه آزاد الزامی است ؟

ارائه نشانی شرکت یا شعبه آن در محدوده منطقه آزاد اروند الزامی است و چنانچه نشانی شرکت یا شعبه آن خارج از منطقه قید شود امکان ثبت آن و صدور مجوز بهره برداری که شرط معافیت مالیاتی است امکانپذیر نخواهد بود.

چه شرکتهایی را می توان در منطقه آزاد ثبت کرد ؟

انواع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و شعب آنها به شرح مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران را می توان در اداره ثبت شرکتهای منطقه آزاد به ثبت رساند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد . در هر حال تأسیس و فعالیت شرکتها تحت قوانین موضوعه امکانپذیر است .

مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی کدام است ؟

 1. دو نسخه اظهار نامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی که به زبان فارسی تکمیل شده و به امضاء نماینده شرکت و یا وکیل او رسیده باشد.
 2. اختیارنامه نماینده شرکت در ایران که قانونی بودن و اعتبار آن به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت رسیده باشد و چنانچه اختیارنامه مزبور به زبان خارجی باشد علاوه بر اصل تأیید شده، ترجمه رسمی آن نیز ضمیمه گردد.
 3. تصویر مصدق سند ثبت شرکت در کشور اصلی که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده و به زبان رسمی ترجمه شده باشد.
 4. یک نسخه تصویر مصدق اساسنامه شرکت که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده و به زبان فارسی ترجمه شده است.
 5. یک نسخه از قرارداد نمایندگی فیمابین شرکت اصلی و شرکت نماینده که به فارسی ترجمه شده باشد ( برای شرکتهائی که تقاضای ثبت نمایندگی داشته باشند )
 6. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی که توسط معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان صادر می گردد.
 7. تصویر صفحه اول شناسنامه یا تصویر صفحات گذرنامه نمایندگان دارای اختیار شرکت.
 8. اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه در صورتیکه اظهار نامه توسط وکیل شرکت تکمیل شده باشد.
 9. ارائه تأییدیه پرداخت هزینه های ثبت.

هزینه ثبت شرکت یا شعبه در منطقه آزاد اروند چه میزان است ؟

حق الثبت شرکت یا شعبه در منطقه آزاد مبلغ 100/000 ریال است .

مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت کدام است ؟

 1. آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر تاسیس شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند
 2. مجوز فعالیت اقتصادی صادره از معاونت سرمایه گذاری سازمان
 3. ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت
 4. تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، اظهار نامه یا شرکتنامه ،آگهی تاسیس شرکت اصلی و آکهی آخرین تغییرات هیئت مدیره

مدارک لازم برای ثبت مؤسسه در منطقه آزاد چیست ؟

 1. دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری
 2. دو نسخه اساسنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی موسسین
 5. ارائه مجوز فعالیت از سازمان
 6. ارائه تأییدیه پرداخت هزینه های ثبت

مدارک لازم برای پلمپ دفاتر تجاری کدام است ؟

 1. دفتر روزنامه و کل هر کدام یک جلد
 2. دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی
 3. تصویر روزنامه رسمی شرکت
 4. وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.
 5. تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده

بازرگانی

آیا زیر ساختهای تجاری در منطقه موجود میباشد؟

بنادر خرمشهر و آبادان، فرودگاه آبادان، راه آهن خرمشهر و گذرگاه مرزی شلمچه که در فاصل 25 کیلومتری استان بصره قراردارد در منطقه ازاد اروند واقع شده اند که موقعیت و امکانات خوبی را برای فعالیتهای تجاری ایجاد نموده است.

آیا تسهیلات خاصی برای فعالیتهای تجاری در منطقه آزاد اروند وجود دارد؟

جهت ترانزیت کالا به مقصد عراق اداره بندر و دربانوردی خرمشهر تسهیلات ویژه ای در زمینه تخیلیه و بارگیری و هزینه های بندری در نظر گرفته است که تا 50% هزینه های مورد نظر میباشد.

آیا برای صادرات و یا ترانزیت کالا به عراق باید در منطقه آزاد اروند ثبت شرکت نمود؟

خیر، جهت صادرات و یا ترانزیت کالا نیازی به ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند وجود ندارد.

مدارک لازم برای ثبت اظهارنامه کارت بازرگانی کدام است ؟

 1. سه نسخه اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که تکمیل شده و ذیل آن توسط سرمایه گذار امضاء شده باشد.
 2. مجوز فعالیت اقتصادی صادره از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان
 3. تصویر شناسنامه سرمایه گذار یا گذرنامه اتباع خارجی
 4. پلمپ دفاتر تجاری شامل دفتر روزنامه و کل
 5. ارائه تأییدیه پرداخت هزینه های حق الثبت

برای دریافت مجوز بهره برداری منطقه آزاد اروند چه مستنداتی مورد نیاز میباشد.

  برای دریافت مجور بهره برداری مستندات ذیل مورد نیاز میباشد:
 1. اعلام آمادگي شرکت برای دريافت مجوز بهره برداری
 2. معرفی نماينده تام الاختيار جهت اخذ مجوز
 3. تکميل فرم در خواست صدور مجوز بهره برداری
 4. راه اندازی دفتر فعال در محدوده منطقه آزاد اروند
 5. ارائه سند مالکيت يا اجاره نامه معتبر
 6. يک نسخه از کليه قراردادهاي کاري فعال
 7. نصب تابلو مناسب در معرض ديد که به راحتی و از فاصله دور ديده شود.
 8. ارائه عکس از تابلو ، نمای بيرون و درون دفتر
 9. ارائه ليست بيمه نيروهاي شاغل در شرکت
 10. يک نسخه از اساسنامه شرکت به انضمام تصوير روزنامه رسمی ،که در آن آخرين تغييرات شرکت درج گردييده باشد.( براي اولين بار)
 11. ارائه گزارش عملکرد و صورتهاي مالي که به تاييد موسسه حسابرسي رسيده باشد.( براي تمديد مجوز)
 12. تاييديه واريز عوارض پذيره فعاليت
 13. گزارش بازديد کارشناس

سرمایه گذاری

جهت فعالیتهای خدماتی چگونه از مزیت معافیت مالیاتی استفاده نماییم؟

  جهت استفاده از معافیت مالیاتی شما میبایست دارای شرایط ذیل باشید:
 1. در منطقه آزاد اروند فعالیت نموده باشید
 2. محدوده فعالیت موضوع قرارداد در منطقه آزاد اروند باشد
 3. دارای مجوز بهره برداری معتبر از منطقه آزاد اروند باشید
 4. در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی متبوع ارائه نموده باشید

آیا معافیت مالیاتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز میباشد؟

  جهت استفاده از معافیت مالیات بر ارزش افزوده موارد ذیل باید رعایت گردد:
 1. پیمانکار در محدوده منطقه آزاد ثبت نموده باشد
 2. کارفرما در محدوده منطقه آزاد اروند ثبت شده باشد
 3. فعالیت در محدوده منطقه آزاد اروند باشد