شما اینجا هستید: Homeاخبارتحول در جذب منابع سرمایه، از بازنگری فرصتها تا طراحی رویکردها، در میز کمیته فرصتهای سرمایه گذاری اروند

تحول در جذب منابع سرمایه، از بازنگری فرصتها تا طراحی رویکردها، در میز کمیته فرصتهای سرمایه گذاری اروند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید علی موسوی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری گفت: کمیته بررسی فرصتهای سرمایه گذاری با هدف جذب سرمایه گذاران در منطقه تشکیل می شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان در خصوص هدف از تشکیل این کمیته افزود: توسعه جغرافیایی منطقه آزاد اروند به دنبال خود علاوه بر تغییر در ساختار و شکل و بدنه کلی منطقه، تغییر در رویکردها و عملکردهای اجزای تشکیل دهنده سیستم سازمانی را نیز در بر خواهد گرفت.
از آنجاییکه هدف این معاونت همواره در راستای جذب منابع سرمایه و سرمایه گذاران حوزه های مختلف بوده است، در تغییرات جغرافیایی اخیر منطقه، این معاونت نیز علاوه بر گسترش فعالیت خود در صدد تدوین و بازنگری رویکردها، فعالیتها و سیستم مدیریتی خود در حوزه وظایف محوله می باشد.
در این میان ضرورت تجمیع، تمرکز و بازنگری بر عملکرد قبل از گسترش محدوده و تنظیم نقشه راه در پی بزرگ شدن حوزه جغرافیایی منطقه برای معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.
اینجاست که خلاء وجودی کمیته ای در این خصوص و به منظور بازنگری بر عملکرد گذشته و طراحی نقشه و مسیر هموار برای سرمایه گذاری در آینده محسوس می باشد.
سید علی موسوی در ادامه افزود: تشکیل کمیته فرصتهای سرمایه گذاری در اروند، مهمترین بخش در عملکرد این معاونت بعد از گسترش محدوده می باشد که با هدف اصلاح ساختار جذب منابع سرمایه، تاکید بر مشوق ها و معرفی پتانسیل های منطقه در حوزه ای فراتر از گذشته و همچنین کارشناسی و مطالعه فرصتهای جدید سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کار خود را آغاز خواهد کرد.
وی در خصوص ساختار و اعضای تشکیل دهنده کمیته سرمایه گذاری گفت: اعضای کمیته فرصتهای سرمایه گذاری، اینجانب، مدیران این معاونت و رؤسای ادارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران شهرک های صنعتی شهرهای آبادان و خرمشهر می باشد که با عملکرد و بینش متفاوت و متناسب با وضعیت جدید، وظایف تعریف می شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری در خصوص اولین اقدامات و عملکرد این کمیته در حوزه شناسایی فرصتها و هدایت سرمایه به سمت و سوی استفاده از فرصتهای جدید اشاره کرد و گفت: ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در بخش پایین دستی پتروشیمی با توجه به سرمایه گذاری در شیمی شهر اروند، و بخش خوشه خرما به منظور تقویت سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی از اولین فعالیت این کمیته است که در حال حاضر در مسیر مطالعات کارشناسی خود می باشد.
وی در پایان یادآور شد: قرار گرفتن منطقه آزاد اروند در جلگه خوزستان یکی از مهمترین مزیتهای این منطقه بوده که تشکیل کمیته فرصتهای سرمایه گذاری می تواند زمینه ای برای توسعه و اصلاح بافت فرسوده کشاورزی، این صنعت سبز و سود آور به ویژه درحوزه و محدوده تحت حاکمیت خود باشد.