شما اینجا هستید: Homeاخبارگام بلند توسعه بر فراز آسمان باز مناطق آزاد کشور

گام بلند توسعه بر فراز آسمان باز مناطق آزاد کشور

در نشست خبری اخیر دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایده Open Sky یا آسمان باز در مناطق آزاد از سوی ایشان مطرح شد.
آسمان باز در صورت تحقق و اجرایی شدن در مناطق آزاد، بستری مناسب برای ارتباط بیشتر مناطق آزاد با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته خواهد بود.
مهندس اکبر ترکان در این نشست خبری، رایزنی با سازمان هواپیمایی کشوری را برای تحقق آن ایده مطرح نمود و این البته گامی بلند در توسعه زیر ساختی ارتباطات تجاری، اقتصادی، بازرگانی مناطق آزاد کشور است.
تحقق ایده آسمان باز در مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد اروند، موج جدیدی از جذب منابع سرمایه و توریستی، اصلاح و توسعه مراودات و روابط تجاری، فرهنگی و معماری و ساختار شهری آن مناطق به همراه خواهد داشت.
آنچه که این مناطق، سالها در تلاش برای تحقق آن بودند، امروز به شکل ایده و طرح در حال بازبینی و بررسی و شاید اجرایی شدن در آینده ای نه چندان دور خواهد بود.گشوده شدن دروازه های مناطق آزاد کشور به روی جهان و ارتباط مستقیم با ساختارهای منظم و توسعه یافته دیگر مناطق آزاد جهان، آغاز راه و مسیری بلند و صعود به قله پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
توسعه مناطق آزادی همچون امارت دبی ماحصل و نتیجه تفکر دیروز است که دروازه ها و مسیرهای سرمایه گذاری را برای آن شهر هموار کرد و این اتفاق برای منطقه آزاد اروند و دیگر مناطق آزاد کشور، انقلابی در جذب منابع و مواد اولیه سرمایه گذاری خواهد بود و آهنگ توسعه را در این مناطق هارمونیک و منظم خواهد کرد.برقراری پروازهای مستقیم از فرودگاه های مناطق آزاد کشور به کشورهای اروپایی، آسیایی و دیگر نقاط جهان، ما را به فکر تلاش، جهاد بیشتر، برنامه ریزی دقیق و اثر بخش در همگام شدن با این حرکت و گام بلند توسعه خواهد کرد.
توسعه و آبادانی، علاوه بر سرمایه گذاری فیزیکی نیاز به فکر و مطالعه و طرح ایده دارد و امروز با طرح ایده و فکر جدید، زمینه توسعه فردا را فراهم می کنیم.