شما اینجا هستید: Homeفرآیندهای سرمایه گذاریصدور مجوز فعالیت صنعتی در منطقه

صدور مجوز فعالیت صنعتی در منطقه

  1. ارائه درخواست توسط متقاضی ( سرمایه گذار )
  2. دریافت مدارک مورد نیاز از متقاضی (سرمایه گذار) اعم از :
  3. خلاصه طرح توجیهی فنی-اقتصادی-مالی
  4. مدارکی دال بر توانائی مالی سرمایه گذار
  5. مدارکی دال بر دانش فنی سرمایه گذار (توانایی فنی)
  6. پس از موافقت و تائید طرح توسط مدیریت صنایع صدور نامه مجوز فعالیت خطاب به امور حقوقی جهت ثبت شرکت در منطقه