شما اینجا هستید: Homeفرآیندهای سرمایه گذاریصدور مجوز فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني

صدور مجوز فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني

  1. ارائه طرح توجيه فني، اقتصادي و مالي توسط سرمايه گذار
  2. بررسي طرح توجيه فني، اقتصادي و مالي توسط مديريت سرمايه گذاري
  3. صدور مجوز توسط واحد صدور مجوز
  4. تأييد نهائي توسط معاون اقتصادي وسرمايه گذاري
  5. تهيه تصوير مستندات و تشكيل پرونده اوليه
  6. دريافت مجوز سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار