شما اینجا هستید: Homeفرآیندهای سرمایه گذاریصدور جواز تأسیس صنعتی در منطقه

صدور جواز تأسیس صنعتی در منطقه

      پس از طی مراحل ثبت شرکت در منطقه توسط متقاضی (سرمایه گذار) و ثبت شرکت :

  1. ارائه درخواست توسط شرکت
  2. تحویل پرسشنامه ها و فرم های مربوط به صدور جواز تاسیس به شرکت جهت تکمیل
  3. واریز مبلغ 500.000 (پانصدهزار) ریال به حساب سازمان منطقه آزاد
  4. صدور جواز تأسیس و تحویل آن به شرکت